Hot mot domstolar

2019-08-29

Hoten inkom via e-post och polisen är kontaktad i samtliga fall. Domstolsverket har aktiverat sin krisledningsorganisation och följer utvecklingen kontinuerligt.

– Vi är mitt i ett pågående händelseförlopp och vill därför inte gå in närmare på exakt vilka domstolar hoten berör, säger biträdande säkerhetschef Joakim Eklund på Domstolsverket.

Uppsala tingsrätt och Förvaltningsrätten i Uppsala har under dagen varit utrymda på grund av hotet men vid lunchtid hävdes avspärrningarna. I övriga fall har man valt att inte utrymma domstolarna.