Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse

2020-05-27

De rättsfall som nämns visar bredden i domstolens dömande verksamhet. Här finns bland annat avgöranden som gäller offentlig upphandling, assistansersättning, beskattning av friskvårdsbidrag, godkända förnamn, varning av lärare och tobaksskatt.

I verksamhetsberättelsen finns statistik och nyckeltal för år 2019, men också beskrivningar av processer som berör domstolens långsiktiga utveckling, bland annat digitaliseringen av målhanteringen. Läsaren får också möta domare och andra medarbetare vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse 2019pdf