Högsta förvaltningsdomstolen presenterar sitt 2022

2023-02-23

I verksamhetsberättelsen kan du ta del av sammanfattande texter som bland annat redogör för vägledande avgöranden om tillfällig föräldrapenning vid distansarbete utomlands, sjukpenning vid psykiatriska tillstånd och förbud mot att bära huvudduk i kommunala skolor. Du får också en helhetsbild av hur domstolens samlade målhantering har utvecklats med avseende på volym och typer av mål.

- Under 2022 har antalet tvångsvårdsmål fortsatt att öka, medan antalet inkomna socialförsäkringsmål minskade något. Även skattemålen var färre än året innan, säger ordföranden Helena Jäderblom.

Under året hanterades flera uppmärksammade mål om rättsprövning av regeringsbeslut. I verksamhetsberättelsen beskrivs hur denna prövning går till med aktuella exempel.

På personalområdet inträffade flera förändringar, bland annat tillträdde två nya justitieråd och en ny kanslichef. Du kan läsa artiklar om dem och andra medarbetare i verksamhetsberättelsen. En artikel handlar om processen att utse ett justitieråd.

HFD bedriver sedan länge ett aktivt arbete med domskrivning som syftar till att på olika sätt underlätta för läsaren att följa domstolens resonemang. I verksamhetsberättelsen beskrivs hur domskrivningen har utvecklats över tid.I verksamhetsberättelsen summeras även erfarenhetsutbytet med andra aktörer.

- Under 2022 kunde vi återuppta vårt internationella och nationella erfarenhetsutbyte, vilket var mycket värdefullt. I en tid när rättsstaten utmanas på många håll i världen är det viktigt att upprätthålla nätverk och andra erfarenhetsutbyten, säger Helena Jäderblom.

Verksamhetsberättelse 2022pdf