Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkande om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB

2022-02-15

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit emot flera ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut att ge Cementa AB ett tidsbegränsat tillstånd till täkt av kalksten i Slite, Gotlands kommun. I en ansökan yrkas att Högsta förvaltningsdomstolen ska besluta att regeringens beslut inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avslå det yrkandet, vilket innebär att regeringens beslut fortsatt gäller.

Det är i nuläget inte möjligt att säga hur lång tid handläggningen av målet kommer att ta.