Högsta domstolen presenterar sin verksamhet

2024-02-27

Temat för 2023 års verksamhetsberättelse är En säkrare och öppnare domstol. Frågor om säkerhet har präglat året på Högsta domstolen. Detta beror till viss del på omvärldshändelser, men säkerhetsfrågor har framför allt hamnat i fokus genom den ombyggnation som genomförts i Högsta domstolens lokaler i Gamla stan. Bland annat har en ny permanent säkerhetskontroll installerats och en ny reception för domstolens besökare byggts.

Under året har Högsta domstolen meddelat ett antal avgöranden som blivit föremål för stort mediaintresse. Hanteringen av dessa särskilt uppmärksammade mål är något som Högsta domstolen fått anledning att fundera särskilt kring under de senaste åren. Numera publiceras regelmässigt press- och nyhetsmeddelanden när prejudikatavgöranden meddelas. Justitieråden Agneta Bäcklund och Stefan Johansson intervjuas i verksamhetsberättelsen om hur uppmärksamheten från press och allmänhet avseende Högsta domstolens avgöranden har förändrats sedan de började som justitieråd.

Verksamhetsberättelsen innehåller också korta referat av ett urval av de vägledande avgöranden som Högsta domstolen meddelade under året.

En engelsk översättning av verksamhetsberättelsen kommer att publiceras längre fram.