Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i Allramålet

2021-12-28

I ett mål som rör Svensk Fondservice AB, numera Allra Pension AB, dömde hovrätten fyra män till mellan fyra och sex års fängelse för bl.a. mutbrott och trolöshet mot huvudman. Hovrätten beslutade även om skadestånd och näringsförbud. De dömda har överklagat hovrättens dom.

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.