Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet

2020-01-14