Högsta domstolen meddelar dom i den kvarvarande delen av det s.k. Facebook-målet

2018-07-02

I det s.k. Facebook-målet dömde hovrätten två personer för våldtäkt. En tredje hade direktsänt ett av våldtäktsbrotten i en stor Facebook-grupp. Hovrätten friade från medverkan till våldtäkt men fällde för dels underlåtenhet att avslöja brottet, dels grovt förtal genom sändningen. Samtliga gärningsmän överklagade. Den prövning Högsta domstolen nu har gjort avser endast den tredje personen.

För att någon ska dömas för underlåtenhet att avslöja ett brott måste avslöjandet kunna ske utan fara. En sådan fara kan vara att själv bli ansvarig för brottet. Genom domen klargör Högsta domstolen att om en person åtalas för ett brott ska ett alternativt yrkande om ansvar för underlåtenhet att avslöja brottet ogillas. I detta fall hade åklagaren i hovrätten påstått ansvar för delaktighet i våldtäkten. Personen kunde därför inte fällas för underlåtenhet att avslöja det brottet.

Det grundlagsskydd som gäller för bl.a. radioprogram innebär att åtal för förtalsbrott ska prövas i särskild ordning. I Högsta domstolen uppkom frågan om det gällde också ansvar för sändningen av våldtäkten. I så fall kunde straff för grovt förtal inte dömas ut. Domstolen uttalade att privatpersoner för sändningar på internet kan ha grundlagsskydd. Men det gäller inte ett rent spontanutflöde från en enskild sändare. Sändningen var i detta fall obestämd till format, inriktning och tid. Den rörde sig därför inte om ett skyddat program. Personen kunde alltså straffas för grovt förtal.

Bifogade filer: B 3552-17 Senast ändrad: 2018-07-02