Högsta domstolen bestämmer straff för förberedelse till mord

2020-09-23

Den tilltalade dömdes i både tingsrätten och hovrätten för grovt vapenbrott, grovt häleri och förberedelse till mord. Brotten bestod i att han under en pågående konflikt med målsäganden, hade tagit befattning med en telefon och s.k. GPS-puckar – som använts för att lokalisera målsäganden – samt en stulen och falskskyltad bil (grovt häleri), liksom kulsprutepistol och ammunition (grovt vapenbrott), allt i syfte att beröva målsäganden livet (förberedelse till mord).

Högsta domstolen konstaterar att det har rört sig om en förhållandevis avancerad brottsplan med bl.a. användning av viss teknisk utrustning och att den tilltalade haft en bestämd avsikt att ta livet av målsäganden. I förberedelsen har dessutom ingått befattning med ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet. Högsta domstolen beaktar också som en försvårande omständighet att brottet har begåtts inom ramen för ett kriminellt nätverk i vilket den tilltalade har haft en ledande position. Enligt Högsta domstolen är straffvärdet för förberedelsen i detta fall fem år och sex månader.

Högsta domstolen bedömer att det sammanlagda straffvärdet för förberedelse till mord och de övriga brott som den tilltalade dömts för (grovt vapenbrott och grovt häleri samt grov utpressning enligt en tidigare dom) motsvarar fängelse i sju år. Med hänsyn framför allt till att den tilltalade redan har dömts till ett fängelsestraff för den grova utpressningen – vilket hovrätten inte på föreskrivet sätt hade beaktat – bestäms påföljden dock i detta mål till fängelse i fyra år och två månader.