Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2019-01-24

”Vi fortsätter på den inslagna vägen med öppenhet och tydlig kommunikation gentemot alla som berörs av Högsta domstolens verksamhet. Tanken är att verksamhetsberättelsen ska förmedla en rättvisande och intresseväckande bild av domstolen”, säger Anders Eka justitieråd och sedan i höstas ordförande för domstolen.

I verksamhetsberättelsen finns sammanfattningar över ett antal avgöranden från 2018. Bland de mer uppmärksammade mål som avgjordes under året kan följande nämnas.

”Cross-checking”, i vilket en ishockeyspelare dömdes för misshandel för en tackling under en match. ”Högskoleavgiften”, i vilket en högskoleutbildnings bristande kvalitet ledde till att en student fick tillbaka en del av studieavgiften.

Det är en rad skilda frågor och aspekter av vårt samhälle som kommer under domstolens prövning. Under det kommande året kommer bl.a. flera mål som rör utvisning för brott att prövas. Ett annat mål som kan nämnas rör en samebys rätt till småviltsjakt och fiske.

I verksamhetsberättelsen uppmärksammas också att det är 50 år sedan domstolen fick sin första kvinnliga ledamot. En annan fråga som berörs är vikten av oberoende domstolar.

”I vårt land kan de högsta instanserna fullgöra sina uppgifter och utgöra det yttersta skyddet för rättssäkerheten och för att människor ska kunna ta tillvara sina rättigheter. Så är det tyvärr inte överallt. I många länder begränsar politisk inblandning domstolarnas oberoende. Korruption är också ett problem som förekommer. Det är viktigt att vi värnar en ordning som gör att rättsstatens principer kan upprätthållas”, avslutar Anders Eka.

Den som är intresserad av en intervju med Anders Eka eller vill få mer information om Högsta domstolens verksamhet kan kontakta den administrativa fiskalen Simon Rosdahl.

Bifogade filer: Högsta domstolens verksamhetsberättelse 2018 Senast ändrad: 2019-01-24