Helena Jäderblom ny ordförande i HFD

2018-09-03

Helena Jäderblom kommer närmast från Europadomstolen där hon varit domare och president på en av domstolens fem dömande avdelningar. Dessförinnan har hon bl.a. varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Stockholm och chefsrådman vid dåvarande Länsrätten i Stockholm.