Haparanda stad ska betala tillbaka drygt 825 000 kronor till Försäkringskassan

2020-05-29

Det handlar om två anställda vid Haparanda stad som tidsredovisat arbete som personliga assistenter för sin mamma. Vid närmare granskning har det framkommit att deras mamma varit i Spanien samtidigt som de varit i Haparanda. Det har således betalats ut assistansersättning under tidsperioder där de omöjligen kan ha utfört assistans åt sin mamma. Eftersom någon assistans inte har utförts ska assistansersättningen återbetalas.

Förvaltningsrätten instämmer i Försäkringskassans bedömning att Haparanda stad, som attesterat assistenternas tidredovisningar och mottagit betalningen från Försäkringskassan, har orsakat den felaktiga utbetalningen. Därmed är de återbetalningsskyldiga för de belopp som felaktigt utbetalats.

-Haparanda stad har, precis som om de vore en privat assistansanordnare och arbetsgivare, ett långtgående ansvar att se till att de tidredovisningar som lämnas till Försäkringskassan är korrekta, säger rådmannen Johan Gefvert.