Häktningsförhandlingar avseende förberedelse till terroristbrott

2018-05-03

Den första förhandlingen påbörjas kl. 13.30.

Den andra förhandlingen påbörjas kl. 15.30.

Den tredje förhandlingen påbörjas kl. 16.30.

Senast ändrad: 2018-05-03