Häktningsförhandling i uppmärksammat mål angående misstanke om våldtäkt i Uppsala den 24-25 december 2020

2021-03-11

Åklagaren har kommit in med häktningsframställan mot en misstänkt som i media benämnts som en jurist som tidigare arbetat inom rättsväsendet med flera uppmärksammade mål. Enligt häktningsframställan avser misstanken våldtäkt i Uppsala den 24-25 december 2020 (mål B 19-21).

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. För bokning av platser i förhandlingssalen kontakta Henrik Strand per e-post (henrik.strand@dom.se)

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.