Häktningsförhandling i Malmö tingsrätts mål B 8001-19

2019-09-13

Häktningsförhandlingen inleds kl. 13.30 idag på Rättscentrum.

Man kan utgå från att större delen av förhandlingen kommer att hållas inom stängda dörrar. I övriga delar gäller att elektronisk utrustning får tas med in i salen, men den ska vara avstängd och undanstoppad. Journalister tillåts dock att använda elektronisk utrustning för att sköta sitt arbete.

Häktningsframställan kan beställas på epost-adressen arkivtma@dom.se.

Efter förhandlingen kommer tingsrätten att redovisa sitt beslut i ett pressmeddelande.