Häktningsförhandling i mål som gäller stämpling till terroristbrott

2019-08-16

Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan i mål B 2363-19, som gäller misstanke om stämpling till terroristbrott. 

Östersunds tingsrätt kommer hålla häktningsförhandling fredagen den 16 augusti kl 13 i tingsrättens sal 1.

   

Senast ändrad: 2019-08-16