Häktningsförhandling i mål B 3167-19

2019-05-21

 

Uppsala tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling måndagen den 3 juni 2019 kl. 10.00 i tingsrättens lokaler. Tingsrätten har vid bestämmandet av datum för förhandlingen beaktat kravet på skyndsam handläggning och att försvararen ska beredas tillfälle att samråda med sin klient. 

 

För bokning av platser i förhandlingssalen kontakta Henrik Strand per e-post (henrik.strand@dom.se )

 

Senast ändrad: 2019-05-21