Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Mariestad

2021-08-25

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen (8 stycken). Dessa platser är i första hand avsedda för representanter för media som föranmält sig och sedan i särskild ordning informerats om att de fått plats. För bokning av plats, kontakta Veronica Ekdahl per e-post (anmalan.tsb@dom.se).

Fotografering och elektronisk utrustning

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i eller in i rättssalen under förhandlingen. Elektronisk utrustning som kan användas för att fotografera och filma ska vara avstängd och undanstoppad.

Representanter för media får använda den elektroniska utrustning som behövs för att rapportera från förhandlingen, exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Utrustningen får inte användas för att fotografera och filma.