Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Höör

2021-04-02

Närvaro och platsbokning

Parterna kommer vid förhandlingen att närvara genom videolänk och alltså inte vara på plats i tingsrättens lokaler.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för representanter för media som föranmält sig och sedan i särskild ordning informerats om att de fått plats. För bokning av plats, kontakta Angelica Ericsson per e-post (angelica.ericsson@dom.se).

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer också att reserveras för allmänheten. Det går inte att föranmäla sig till dessa platser.

Fotografering och elektronisk utrustning

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma i eller in i rättssalen under förhandlingen. Elektronisk utrustning som kan användas för att fotografera och filma ska vara avstängd och undanstoppad.

Representanter för media får använda den elektroniska utrustning som behövs för att rapportera från förhandlingen, exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Utrustningen får inte användas för att fotografera och filma.

Information om tingsrättens beslut

Information om tingsrättens beslut i häktningsfrågan kommer efter förhandlingen att gå ut via ett pressmedddelande som publiceras på Sveriges Domstolars webbplats (www.domstol.se/nyheter).