Häktningar i mål om mord

2020-11-13

Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.

Tiden för att väcka åtal har bestämts till den 10 december 2020, men det är osannolikt att förundersökningen kan slutföras till det datumet.