Häktning angående grov mordbrand i Skövde

2019-01-22

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits. Åtal ska väckas senast den 19 februari 2019, kl. 11.00.

 

Senast ändrad: 2019-01-22