Grovt vållande till annans död mm. i Sörfors

2021-02-04

En kvinna åtalas för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till annans död i fyra fall och grovt vållande till kroppsskada. Huvudförhandling i målet kommer att hållas vid Sundsvalls tingsrätt under två förhandlingsdagar; den 16 och 18 februari 2021.

Förhandlingen hålls i sal 3 vid Sundsvalls tingsrätt, Storgatan 39, Sundsvall med start kl. 9.00 båda dagarna.

 

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är före-trädesvis avsedda för anhöriga och media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 11 februari 2021 kl. 12.00 genom e-post till sundsvalls.tingsratt@dom.se. Med hänsyn till risk för smittspridning av Covid-19 kan endast ett begränsat antal åhörarplatser eventuellt finnas tillgängliga för allmänheten. Ingen för-anmälan kan göras till dessa platser men anmälan ska ske personligen i receptionen för att få tillträde i mån av plats till rättssalen.

Säkerhetskontroll

Tingsrätten har en fast säkerhetskontroll som genomförs vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Tänk på avståndet med hänsyn till smittorisk. Det är därför också viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Bild och ljud-upptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i rättssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Undantag kan ges för ackrediterade journalister:

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får efter särskilt godkännande av ordföranden (lagman Lars-Åke Johansson) använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

 

Övrigt

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter: Tingsnotarien Hanna Lundkvist, 060-18 67 35, hanna.lundkvist@dom.se

Praktiska frågor: kontakta tingsrättens reception TSVReceptionen@dom.se

Beställa handlingar: sundsvalls.tingsratt@dom.se