Grovt rattfylleri med A-traktor

2022-12-27

En A-traktor, en fordonskategori som förr var känd som EPA-traktor, är en personbil, lastbil eller buss som är ombyggd till en traktor. Den ursprungliga fordonstypens vanliga förarhytt eller ursprungliga karosseri ska finnas kvar. Ombyggnaden ska göras så att den högsta hastighet som fordonet kan köras i är 30 kilometer i timmen.

Praxis har skiftat i domstolarna när det gäller om en förare till en A-traktor, som haft en alkoholkoncentration som överstiger gränsvärdet för grovt rattfylleri, ska dömas för vanligt rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Högsta domstolen klargör nu att rattfylleri med en A-traktor i detta avseende ska bedömas på i princip samma sätt som rattfylleri med bil. Ett rattfylleribrott med A-traktor är regelmässigt att bedöma som grovt när förarens alkoholkoncentration överstiger gränsvärdena för grovt rattfylleri i trafikbrottslagen, såvida det inte rör sig om ett undantagsfall med förmildrande omständigheter.

Trots den låga hastigheten utgör rattfylleribrott med A-traktor typiskt sett en påtaglig risk i trafiken. Detta beror särskilt på det förhållandet att fordonet – i egenskap av en ombyggd bil – har en avsevärd storlek och tyngd. En olycka med en A-traktor kan därför få allvarliga skadeföljder, inte minst med tanke på den försämrade omdömesförmåga och reaktionsförmåga som onykterhet brukar ge.

I det aktuella målet hade en 15-åring kört sin A-traktor mitt i natten på en länsväg utan annan trafik. Polisen tog ett utandningsprov på honom. Provet visade en alkoholkoncentration på 0,55 milligram per liter, vilket är över gränsen för grovt rattfylleri. Högsta domstolen konstaterar att det inte fanns några förmildrande omständigheter och att det alltså är fråga om ett grovt rattfylleri. Påföljden bestäms till 30 timmars ungdomstjänst.