Gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2023-05-30

En polis beslutade, på grund av misstankar om narkotikabrott, om en kroppsvisitation av en 14-årig pojke. Vid undersökningen uppmanades den undersökte att visa att han inte hade någon narkotika i sina kalsonger.

Det ledde till att denne lättade på linningen till sina kalsonger varvid polisen kunde se den undersöktes könsorgan. Åklagaren ansåg att det på grund av detta var fråga om en kroppsbesiktning och inte enbart en kroppsvisitation. Eftersom det inte fanns lagligt stöd för en kroppsbesiktning åtalades polismannen för tjänstefel.

Tingsrätten och hovrätten har dömt polisen för tjänstefel.

Högsta domstolen framhåller i avgörandet att skillnaden mellan kroppsbesiktning och kroppsvisitation bygger på vad undersökningen avser: personens kläder eller personens kropp. Det avgörande är alltså föremålet för den undersökning som faktiskt genomförs.

I detta fall avsåg undersökningen personens kalsonger. Enbart den omständigheten att polisen kunde se den undersöktes könsorgan innebär inte att det varit fråga om en kroppsbesiktning på det sätt åklagaren påstått. Den åtalade polisen frikänns därför.