Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål angående dödsskjutning i Västervik

2020-09-10

Dödsskjutningen ägde rum i området Karstorp i Västervik den 8 oktober 2019. En kvinna träffades i huvudet av ett pistolskott. Hon avled kort efter att hon träffats av skottet.

Vid huvudförhandlingen i tingsrätten erkände mannen att han avlossat skottet, men invände att det skett när han undersökte om hans vapen var säkrat och att han inte haft någon avsikt att döda kvinnan. Tingsrätten kom fram till att åklagaren inte bevisat att mannen uppsåtligen skjutit ihjäl kvinnan. Mannen dömdes däremot för grovt vållande till annans död. Han dömdes även för vissa andra brott. Straffet bestämdes till fängelse 6 år och 4 månader.

Den avlidna kvinnans mor har överklagat tingsrättens dom till hovrätten och begärt att mannen ska dömas för mord. Efter huvudförhandling har även hovrätten kommit fram till att bevisningen inte är av sådan styrka som krävs i brottmål för att mannen ska dömas för att uppsåtligen ha dödat kvinnan. Mannen döms därför inte för mord. Lika med tingsrätten anser hovrätten att mannen har varit grovt oaktsamt och hovrätten dömer därför mannen för grovt vållande till annans död.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller fängelsestraffets längd.

Hovrätten var enig.