Fyra personer häktade för människorov

2021-05-25

Tingsrätten har bedömt att det finns en risk för att de misstänkta personerna på fri fot kan undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen av brottet samt att de kan fortsätta sin brottsliga verksamhet. Dessutom är det för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Åklagaren har också fått tillstånd att meddela restriktioner mot de häktade personerna.

Sannolika skäl är den starkare misstankegraden. Åklagaren ska väcka åtal senast den 8 juni 2021.