Fyra personer döms till längre fängelsestraff för dödsmisshandel i Sundsvall

2020-05-05

Åklagaren yrkade vid tingsrätten att fem yngre personer skulle dömas för mord. Tingsrätten har i dag meddelat deldom mot fyra av de tilltalade. Tingsrätten finner att samtliga tilltalade varit delaktiga på sådant sätt att de ska dömas som gärningsmän. Tingsrätten anser dock inte att någon av de tilltalade haft uppsåt att våldsutövningen skulle leda till döden. De döms därför för grov misshandel.

En av de tilltalade anser tingsrätten utrett att han haft ett tillhygge som orsakat de sårskador som efter viss tid ledde till döden. Han döms därför också för grovt vållande till annans död. Han får också betala skadestånd till den dödes föräldrar och bror. Han döms till fängelse 6 år medan övriga tre får fängelsestraff på mellan 1 år 3 månader till 2 år och 6 månader.

För en femte tilltalad har tingsrätten beslutat inhämta ett rättspsykiatriskt utlåtande och hon får därför sin dom senare under maj.

Övrigt

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter:Lagman Robert Schött, 060-18 67 30, robert.schott@dom.se

Beställa handlingar: sundsvalls.tingsratt@dom.se.