Fyra års fängelse för försök till mord den 23 juni 2018 i Märsta

2019-03-11

?Tidigt på morgonen den 23 juni 2018 sköts en man med tre skott i Valsta, Märsta. Skotten träffade 34-åringen i benet och i buken. Skadan i buken var livshotande och mannen fördes i ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset där han opererades för sina skador. Tingsrätten anser att 34-åringens utpekande av 19-åringen i förening med den övriga utredningen är tillräckligt för att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att 19-åringen är gärningsman.

Tingsrätten konstaterar att det förelegat fara för brottets fullbordan – dvs. att 34-åringen skulle avlida – och att 19-åringen uppsåtligen försökt beröva 34-åringen livet. Eftersom det inte förelegat några förmildrande omständigheter rubricerar tingsrätten gärningen som försök till mord. 19-åringen stod även åtalad för grovt vapenbrott avseende den pistol som användes vid mordförsöket. Tingsrätten anser dock inte att utredningen ger stöd för att 19-åringen har haft hand om vapnet mer än i anslutning till mordförsöket och lämnar därför åtalet för grovt vapenbrott utan bifall.

Tingsrätten bedömer att straffvärdet motsvarar fängelse åtta år för en vuxen lagöverträdare. Eftersom den tilltalade endast var 18 år vid gärningstillfället beaktar tingsrätten hans ungdom och bestämmer påföljden till fängelse fyra år. 19-åringen ska även betala skadestånd till 34-åringen.

Tingsrätten är enhällig i sin bedömning.

 

Senast ändrad: 2019-03-11