Frikännande dom i uppmärksammat förtalsmål

2019-05-15

Målsäganden väckte i början av 2018 enskilt åtal avseende förtal mot författaren rörande uppgifter som denne lämnat i essän ”Ska man tala med Nazister?”. Essän publicerades i en antologi med samma namn som gavs ut i samband med bokmässan i Göteborg 2017.  Eftersom det har varit fråga om ett s.k. tryckfrihetsmål har en jury medverkat vid tingsrättens prövning. Juryns bedömning har i detta fall fått en avgörande betydelse då juryn besvarat frågorna om författaren har gjort sig skyldig till brott nekande på alla punkter. Juryns utslag kan inte överklagas. En skriftlig dom kommer att finnas tillgänglig inom en vecka, senast den 22 maj 2019.

Senast ändrad: 2019-05-15