Frikännande dom i målet om knivmordet på Gåsebäck

2019-04-03

En 25-åring och tre andra personer åtalades för att tillsammans med andra ha startat händelsen genom grovt olaga hot mot en annan gruppering. Bl.a. 25-åringen åtalades också för pistolhot och visst knivvåld mot 18-åringen.

Hela händelsen slutade tragiskt med att en 21-åring utsattes för ett så omfattande knivvåld mot överkroppen att han miste livet. Även 25-åringen fick ett flertal stickskador efter knivvåld. 18-åringen som åtalades för att ha mördat 21-åringen och försökt mörda 25-åringen erkände en mindre del av knivvåldet mot offrens ben men invände att det skett under situationen med pistolhot m.m. och att han därför hade rätt till nödvärn.

Trots att en mängd förhör hållits har det varit utomordentligt svårt för tingsrätten att få en någorlunda klar bild av vem som gjorde vad. Några vapen har inte påträffats. Den tekniska bevisningen uteslöt inte att olika knivar använts mot både 21-åringen och 25-åringen eller att båda skadats i olika skeden av händelsen. Ingen av de hörda har sagt att 18-åringen använt mer knivvåld än han erkänt och den tekniska bevisningen band honom inte till det dödliga våldet.

– Det fanns varken tillräcklig bevisning för att pistolhotet m.m. hänt eller tillräcklig bevisning för att det inte hänt. Ingen kunde därför dömas för det, men 18-åringens nödvärnsinvändning kunde inte heller avfärdas, säger domaren i målet, rådmannen Anna Tansjö.

– Det är förståeligt att det väcker starka känslor och frustration när ingen döms för det närmast besinningslösa knivmordet på 21-åringen. Men med det underlag som rättegången gav, kunde tingsrätten inte komma fram till en annan utgång, säger Anna Tansjö.

Rätten var enig.

Senast ändrad: 2019-04-03
 
Warning1