Frikännande dom för påstått upphovsrättsintrång i EN SVENSK TIGER

2020-10-09

A har bl.a. på internet publicerat olika varianter av en tiger som är mycket lik originalverket. A har också använt en sådan tiger på omslaget till A:s bok. På flera av A:s illustrationer har runt tigerns tass placerats en armbindel med ett hakkors. A:s tiger har även gjort en s.k. Hitlerhälsning med den andra tassen. Efter att en stiftelse polisanmält A har åtal väckts för upphovsrättsintrång. Stiftelsen samt en arvinge till B, har i brottmålet yrkat skadestånd av A med 1,5 miljon kr.

A har förklarat inför domstolen att hans användning av en omarbetad tiger har skett inom ramen för en samhällsorienterande poddradio som A driver. Detsamma gäller hans bok som är på samma tema. Tigern har enligt A endast använts i ett kritiskt sammanhang där den har fått representera bl.a. svensk undfallenhet mot Nazityskland under andra världskriget.

Enligt domstolen har A:s tiger utgjort ett parodiskt inslag i hans kommunikation. Den parodiska udden är enligt domstolens bedömning inte riktad mot originalverket i första hand, utan snarare mot den symbolik som En Svensk Tiger har fått över tid. A:s användning av tigern faller därmed under det s.k. parodiundantaget, en princip som i svensk rätt har utvecklats i domstolspraxis med stöd av framför allt EU-rätten. Undantaget innebär förenklat att det kan vara tillåtet att använda andras skyddade verk, exempelvis om det sker i ett förlöjligande syfte och på ett sätt som märkbart skiljer sig från originalverket.

- Patent- och marknadsdomstolens avgörande behandlar den principiella frågan om var gränsen går mellan upphovsrätt och tillåtna parodier. Domstolen har funnit att A:s tiger är alltför lik originalverket för att vara ett nytt och självständigt verk. Däremot har den förklaring som A har lämnat inför domstolen visat på att A med parodins grepp endast har velat ifrågasätta det budskap som En Svensk Tiger historiskt är förknippad med. Vid en avvägning mellan de motstående intressena i målet har domstolen kommit fram till att detta har varit tillåtet, säger rättens ordförande rådmannen Carl Rosenmüller i en kommentar.

Domstolen har alltså kommit fram till att A ska frikännas och att han slipper att betala skadestånd. Rådmannen och de tre nämndemännen är eniga om detta.

Rättens ordförande rådmannen Carl Rosenmüller är tillgänglig på telefon 08 – 561 651 88 mellan kl. 11.00–15.00.