Friande dom i mål om grovt bedrägeri och grovt svindleri

2023-03-31

Tingsrätten har i dag frikänt den man som åtalats för grovt bedrägeri rörande dels obligationer i Contender High Yield 1-4 Ltd under perioden november 2009 till maj 2011, dels konvertibler i Amarant mining Ltd under perioden juni 2011 till juli 2012. Åklagaren hade även åtalat samma man – såsom ägare och faktisk företrädare för Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd och Alluvia Mining Ltd – för svindleri, grovt brott, avseende konvertibler under perioden juni 2012 till november 2012. Tingsrätten friar mannen även från det åtalet. Han frikänns slutligen från grovt insiderbrott eftersom åklagaren lade ned det åtalet under huvudförhandlingen.

Målet har huvudsakligen handlat om två alternativa förklaringar till utgivande av aktuella värdepapper. Åklagaren har gjort gällande att det har varit fråga om investeringsbedrägeri medan den åtalade har invänt att det varit fråga om affärsprojekt, som inte lyckades. Den för målet avgörande frågan som tingsrätten har haft att pröva har alltså varit om åklagaren har bevisat att det funnits en brottsplan att bedra och svindla investerarna. Tingsrätten har bedömt att åklagaren inte har bevisat att det funnits en brottsplan.

Sammanfattningsvis har åklagaren inte styrkt brott i någon del och till följd av det har tingsrätten meddelat en frikännande dom gällande åtalet i dess helhet. I konsekvens med det har även åklagarens yrkande om förverkande avslagits.