Friande dom efter UH-branden

2023-09-06

Tingsrätten har bedömt att det inte är utrett vem som tänt eld på byggnaden. Det har enligt tingsrätten inte heller framkommit att någon av ungdomarna samtyckt till eller på annat sätt deltagit i händelseförloppet på sådant sätt att de ska dömas för brott.

Den person som suttit frihetsberövad fram till huvudförhandlingens avslutande döms för ett narkotikabrott till 14 dagars fängelse.