Friande dom även i hovrätten för åtal om hustrumord

2021-06-11

Hovrätten kommer liksom tingsrätten fram till att det finns svårförklarliga omständigheter runt kvinnans död som är besvärande för den åtalade mannen, bl.a. att han inledningsvis erkände att han dödat kvinnan. Han tog dock tillbaka sitt erkännande under polisutredningen. Genom den tekniska och rättsmedicinska utredningen är det uteslutet att hon dött av strypning, men det har inte gått att fastställa om hon dött av kvävning eller förgiftning. Hovrätten har ansett att bevisningen inte räcker för att döma mannen för mord.- Åklagaren har inte påstått att kvinnan har dött av giftet, som hon bevisligen hade i kroppen. För att mannen ska kunna dömas för mord måste det vara ställt utom rimligt tvivel att hon dött på det sätt som åklagaren har gjort gällande. Detta har åklagaren inte visat eftersom dödsorsaken är oklar, säger Katja Isberg Amnäs, hovrättsråd.