Frågor med anledning av pågående pandemi

2020-11-19

En förhandling i domstol faller inte under lagstiftningen om allmän sammankomst. Varje domstol gör sin egen bedömning kring ordningsregler samt bedömer och beslutar vad som ska gälla på den egna domstolen. Domstolsverket hänvisar därför till berörd domstols webbplats för information och kontaktuppgifter.