Fotbollssupporter får tillträdesförbud

2019-12-23

I samband med en allsvensk fotbollsmatch i Stockholm uppstod det bråk mellan supportrar i de två lagen.

Med hänvisning till att en av supportrarna hade begått en misshandel beslutade åklagaren om tillträdesförbud för supportern. Förbudet gällde för kommande fotbollsarrangemang under ett år.

Högsta domstolen har nu beslutat att avslå supporterns överklagande.

Enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang kan ett tillträdesförbud beslutas när det finns risk för att en person kommer att begå brott under ett idrottsarrangemang. Tidigare brottslighet ska då särskilt beaktas.

I avgörandet redovisar Högsta domstolen vissa principer för hur denna riskbedömning ska göras. Även förhållandena kring brottslighet vid ett enstaka tillfälle kan vara sådana att de i sig tydligt visar på risken för kommande brottslighet vid idrottsarrangemang.

I detta fall levde fotbollssupportern under ordnade förhållanden och hade inte tidigare begått något brott. Det hade inte heller framkommit att han hade kontakt med några våldsbenägna grupperingar av fotbollssupportrar. Men de närmare omständigheterna vid den aktuella misshandeln visade ändå att det fanns en beredskap hos honom att delta i våld av just det slag som lagen syftar till att motverka.