Förvaltningsrätten upphäver Göteborgs kommuns beslut om att med anledning av covid-19 spärra framsätesplacering vid t.ex. färdtjänstresor

2020-08-06

En avdelningschef och en enhetschef vid Trafikkontoret i Göteborgs kommun beslöt att spärra framsätesplacering för samtliga resenärer, även om resenären har ett beslut om framsätesplats. Beslutet angavs ha fattats med anledning av covid-19 och skickades till trafikföretag som utför serviceresor för Trafikkontoret, Serviceresor, Göteborgs kommun.

En kommunmedlem, som var beviljad färdtjänst med framsätesplats, överklagade beslutet och gjorde gällande att de som fattat beslutet inte hade rätt att göra det. Klaganden anförde bl.a. att rätten att fatta ett beslut som det aktuella inte får delegeras till enskilda tjänstemän på Trafik­kontoret.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att annat inte kommit fram än att beslutsfattarna saknat behörighet att fatta det överklagade beslutet. Beslutet upphävs därför.

”Beslutet upphävs av formella skäl, då det inte funnits förutsättningar för de aktuella tjänstemännen att fatta beslutet. Förvaltningsrättens prövning har inte omfattat frågan om åtgärden att spärra framsätesplatser är lämplig för att minska smittspridning av covid-19”, säger rådmannen Karin Hartmann.