Förvaltningsrätten upphäver beslut om varning och sanktionsavgift mot Betsson

2021-06-14

Under en period kunde värdebevis från Betsson köpas på Pressbyrån och 7-Eleven. Spelinspektionen ansåg att Pressbyrån och 7-Eleven därmed agerade spelombud utan att vara registrerade, vilket strider mot en bestämmelse i spellagen. Förvaltningsrätten anser dock att den aktuella situationen inte omfattas av spellagens bestämmelser om spelombud, eftersom försäljningen av värdebevisen inte utgör försäljning av spel, emottagande av insatser eller förmedling av vinster.

Förvaltningsrätten bedömer vidare att Betsson inte, så som Spelinspektionen menar, varken har tagit emot betalningar från någon annan än en speltjänst-leverantör eller tagit emot kontanter som betalning vid onlinespel genom försäljningen av värdebevisen.

I mars 2019 lanserade Betsson ett betalkort – Betsson Mastercard. Utifrån uttalanden som gjordes ifråga om detta, bl.a. att kunderna med tiden skulle kunna erbjudas biljetter till sportevenemang och andra erbjudanden, bedömde Spelinspektionen att det var fråga om en otillåten bonus eftersom den inte endast lämnades vid en spelares första speltillfälle.

Förvaltningsrätten har i domen gjort tolkningar av spellagens bonus-bestämmelser, som bl.a. innebär att en bonus inte får lämnas eller ens erbjudas utöver en spelares första speltillfälle. Rätten konstaterar att biljetter och andra förmåner kan utgöra bonusar i lagens mening, men att Betssons uttalanden inte utgjort erbjudanden i lagens mening.

Förvaltningsrätten har därför kommit till slutsatsen att Spelinspektionen har saknat grund för att meddela Betsson en varning och besluta om sanktions-avgift. Myndighetens beslut upphävs därför i sin helhet. Rätten är enig.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten i Jönköping, som sedan tidigare har flera pågående mål gällande tolkningar av bl.a. spellagens bonusbestämmelse.

Målnummer 6047-20