Förvaltningsrätten upphäver beslut om bidrag inom ramen för Kickstart

2021-06-11

Besluten om bidrag till utvecklingsprojekt inom ramen för Kickstart via Linköpings kommun utgör ett individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare. För att sådant stöd ska få lämnas måste det finnas synnerliga skäl för det. Kommunen har ansett att det föreligger sådana skäl, men förvaltningsrätten har gjort en annan bedömning och upphäver därför besluten.

– Enligt förvaltningsrättens bedömning kan inte coronapandemin eller effekterna av bidragen, varken var för sig eller tillsammans, utifrån den restriktiva syn som ska tillämpas anses utgöra sådana synnerliga skäl som krävs enligt kommunallagen, säger Annika Lowén, Lagman.

Målnummer 3277-21