Förvaltningsrätten prövar inte överklagande av tillstånd till allmän sammankomst

2018-07-04

?Förvaltningsrätten bedömer att RFSL inte berörs av beslutet på det sätt som i lagens mening krävs för att de ska ha rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten har därför inte prövat frågan om Polismyndigheten har haft fog för sitt beslut att bevilja Nordiska motståndsrörelsen det aktuella tillståndet.

Förvaltningsrättens beslut har överklagats till kammarrätten.

Mål nr: 14800-18

?Beställning av beslut:

avd31.fst@dom.se

08-561 68 004