Förvaltningsrätten meddelar domar i mål om licensjakt på varg

2021-12-07

Flera olika aktörer, både föreningar och privatpersoner, har överklagat besluten till Förvaltningsrätten i Luleå, som nu har avgjort målen. Domstolen har i de flesta fall avslagit överklagandena och ansett att det funnits fog för att besluta om licensjakt. När det gäller ett revir, Prästskogen, har dock domstolen gjort en annan bedömning och upphävt beslutet om licensjakt. Att licensjakt inte bedöms kunna ske i reviret Prästskogen beror i huvudsak på att reviret delas med andra nordliga län, som har så låg förekomst av varg att någon licensjakt inte bör ske. - Mål om licensjakt på varg väcker alltid stort engagemang och många har efterfrågat dagens domar. Det är därför positivt att vi kunnat meddela domarna i god tid innan jaktsäsongen startar, säger lagmannen Victoria Bäckström som dömt i målen.

 

Förvaltningsrättens domar kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.