Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licenstid för spelverksamhet

2019-12-06

Istället bör enligt förvaltningsrätten brister av det slag som var aktuella hanteras inom ramen för Spelinspektionens löpande tillsyn, snarare än genom en ny helhetsbedömning av bolagets verksamhet redan inom två år. Överklagandet har därför bifallits på så sätt att bolagets licens har förklarats ska gälla till och med den 31 december 2023. Två av rättens ledamöter delade Spelinspektionens bedömning och ansåg att överklagandet skulle avslås.