Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers rätt till statsbidrag för 2017

2019-02-01

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutade i april 2018 att avslå föreningen Sveriges unga muslimers (föreningen) ansökan om bidrag för 2017 och att kräva tillbaka bidragen för 2011, 2012, 2013, 2015 och 2016. Som skäl angavs att föreningen inte uppfyllde kravet på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Myndigheten menade att föreningen haft förtroendevalda och medlemsföreningar som inte respekterar demokratins idéer, att föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer bjudits in samt att det fanns en koppling till Muslimska brödraskapet.

 

Rådmannen Kerstin Andres: Domstolen har bedömt att föreningen har visat att organisationen vidtagit åtgärder mot de medlemmar och medlemsföreningar som agerat odemokratiskt och avbokat föreläsare som uttryckt odemokratiska idéer. Domstolen har inte heller funnit någon koppling till Muslimska brödraskapet. I bedömningen har domstolen också tagit hänsyn till att föreningen genomfört demokratifrämjande insatser och bedrivit ett förebyggande arbete mot extremism.

 

Senast ändrad: 2019-02-01
 
Warning1