Förvaltningsrätten i Göteborg inför säkerhetskontroll

2020-10-09

Vid kontrollen får du som besökare gå igenom en larmbåge medan din väska och andra föremål som du har med dig kontrolleras.

Det är viktigt att komma i god tid till domstolen inför en förhandling eftersom kontrollen gör att inpasseringen tar lite extra tid. Kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig. Undvik därför helst att ta med dig stora väskor.

Säkerhetskontrollen öppnar kl. 08.00 och stänger inte förrän samtliga förhandlingar är slut för dagen och alla parter, ombud, tolkar, allmänhet m.fl. har lämnat domstolens lokaler.

Vem omfattas av kontrollen?

Säkerhetskontrollen omfattar de som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till de lokaler som beslutet om säkerhetskontroll avser.

Kontrollen omfattar dock inte förvaltningsrättens anställda och nämndemän. Inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler omfattas av kontrollen. Personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och de som ombesörjer transporten av dessa personer är också undantagna från kontrollen. För att undantas från säkerhetskontrollen krävs dock att kallelse samt giltig tjänstelegitimation eller fotolegitimation visas upp.