Förvaltningsrätten bedömer att HEETS utgör en rökfri tobaksvara

2022-09-26

Philip Morris har utvecklat en tobaksvara som heter HEETS. Tobaksvaran konsumeras med hjälp av en elektronisk hylsa vid namn IQOS. Frågan i målet har varit om HEETS konsumeras genom förbränning, vilket avgör vilken hälsovarningstext varan ska förses med. Bolaget har inkommit med omfattande bevisning till stöd för att HEETS inte uppnår antändningstemperaturen för tobak vid dess konsumtion med IQOS och att tobaken inte heller reagerar med syre vid dess konsumtion. Utredningen i målet ger stöd för att reaktionen med tobaken är att beskriva som en värmabsorberande (endotermisk) process medan förbränning generellt sett definieras som en värmeskapande (exotermisk) process.

– Vid bedömningen av vad som ska klassificeras som tobaksvara för rökning är avgörande om produkten konsumeras genom förbränning. Enligt rättens uppfattning stämmer inte Folkhälsomyndighetens definition av förbränning överens med någon generellt rådande kemisk-teknisk definition av begreppet, säger Peter Lif, chefsrådman.