Förvaltningsrätten avslår yrkanden om inhibition av Linköpings kommuns beslut att lägga ned ett antal skolor och förskolor

2023-03-31

Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun beslutade den 23 mars 2023 bland annat att ett antal skolor och förskolor ska läggas ned. Fyrtionio personer har hittills överklagat beslutet och samtliga begär att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition).

Förvaltningsrätten i Linköping har idag beslutat att vad som hittills kommit fram i målet inte når upp till det krav som uppställts i praxis, nämligen att starka skäl ska tala för att beslutet är olagligt och att det förhindrar att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada. I bedömningen beaktas bland annat att en nedläggning av de aktuella skolorna inte är omedelbart förestående.

Förvaltningsrätten avvisar också överklaganden från två barn, som inte anses ha rätt att överklaga eftersom de vid tidpunkten för överklagandena inte hade uppnått myndig ålder.

Detta innebär att kommunens beslut fortsatt gäller.