Förvaltningsrätten avslår Huaweis yrkande om inhibition av villkor i PTS beslut om 5G-tillstånd

2021-02-09

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 20 januari 2021 att meddela tillstånd att använda radiosändare för 5G. Tillstånden förenades med villkor som bl.a. innebär att produkter från leverantören Huawei inte får användas. Huawei har över­klagat tillstånds­beslutet och yrkat att de aktuella villkoren tills vidare inte ska gälla.

- Förvaltningsrätten har kommit fram till att de intressen som ligger till grund för villkoren om Huawei – dvs. Sveriges säkerhet – är så starka att det inte finns skäl att besluta om inhibition av de överklagade villkoren, säger chefsrådmannen Ulrika Melin.

Beslutet i målet ligger under rubriken Bifogade filer.