Förvaltningsrätten avgör mål om CBD-produkter

2019-08-29

Läkemedelsverket beslutade i fem ärenden att förbjuda ett antal näringsidkare att sälja vissa angivna CBD-produkter. Förbuden var förenade med löpande vite, vilket innebär att den som överträdde förbudet riskerade att få betala en avgift. Besluten motiverades dels med att CBD, som används som verksam substans i ett antal mediciner, har medicinsk funktion, dels med att produkterna såldes med påståenden om att de har medicinska egenskaper. Besluten överklagades av näringsidkarna som ansåg att Läkemedelsverket gjort en felaktig bedömning. Bland annat menade de att produkterna innehåller så låg halt av CBD att de inte är jämförbara med mediciner, samt att de marknadsförts som hälsofrämjande kosttillskott snarare än som läkemedel.

 

Förvaltningsrätten avslår nu samtliga överklaganden. Lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson, som var ordförande i målen, säger följande. ”Förvaltningsrättens bedömning är att Läkemedelsverket inte har bevisat att de produkter försäljningsförbudet gäller har någon medicinsk effekt. Däremot har klagandena i samtliga mål tillhandahållit sina produkter med påståenden om att de har medicinska egenskaper, vilket innebär att försäljningen kräver tillstånd.” Förvaltningsrättens domar, som kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, innebär att Läkemedelsverkets beslut fortsätter att gälla.

 

????

Senast ändrad: 2019-08-29