Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får anordna torgmöten och dela ut flygblad i Kungälvs kommun

2018-08-16

Polismyndigheten beslutade att ge tillstånd till Nordiska motståndsrörelsen att anordna allmän sammankomst i form av torgmöte på Nytorget i Kungälvs kommun den 18 augusti 2018 och den 2 september 2018. Polismyndigheten har även efter en delvis omprövning av sitt tidigare avslagsbeslut beslutat att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i form av utdelning av flygblad, valsedlar och användande av skyltar, fanor, banderoller, rollups eller liknande under perioden 8 augusti 2018 till 16 september 2018. De allmänna sammankomsterna är planerade att äga rum på platserna Gärdet, Trädgårdsgatan och Västra Parken i Kungälv.

Besluten har överklagats av Kungälvs kommun, som anfört att tillstånd bör vägras främst på grund av risken för ordningsstörningar.

Förvaltningsrätten i Göteborg har idag beslutat att inte ändra Polismyndighetens beslut.

Av domstolens domar framgår bland annat följande. Mötesfriheten är skyddad enligt grundlag. Denna frihet får bland annat begränsas om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten.

"Med hänsyn till att Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna har rätten bedömt att det inte finns några omständigheter som medför att det finns skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen de sökta tillstånden”, säger chefsrådmannen Fredrik Jonasson.

?Rättens beslut är enhälliga.

Bifogade filer: Dom 9411-18 Dom 9579-18 Senast ändrad: 2018-08-16