Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2019-10-01

Slutpläderingar av åklagarna samt av bl.a. huvudmannens försvarare planeras att påbörjas den 2 oktober 2019 efter lunch, och kommer sedan att fortsätta den 3-4 oktober 2019.

För media och allmänhet som önskar närvara vid förhandlingen, tänk på detta:

Sedan den 1 juli 2019 är det inte tillåtet för besökare att använda elektronisk utrustning som kan ta upp bild i rättssalen. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Sådan utrustning ska vara avstängd och undanstoppade i rättssalen. Det är däremot tillåtet att använda diktafon för ljudupptagning.

Det är enligt lag förbjudet att fotografera och filma inne i rättssalen. Sedan den 1 juli 2019 är det också förbjudet att utifrån fotografera och filma in i rättssalen.

Rättens ordförande kan besluta om undantag för journalister när det gäller användning av elektronisk utrustning. Om du har behov av att använda elektronisk utrustning inne i rättssalen, och vill ha ett undantag, ta kontakt med rättens ordförande via mail till uppsala.tingsratt.e2@dom.se innan huvudförhandlingen startar. Du bör vara beredd på att kunna visa presslegitimation.